Het laboratorium-magazine


In de nieuwe Bimos Labspace vindt u interessante informatie over verschillende onderwerpen rondom het laboratorium. Met de praktische filterfunctie selecteert u snel en gemakkelijk de onderwerpen die u leuk vindt.
09.01.2018

Risicomanagement in laboratoria

Risicomanagement | Laboratorium | ISO 17025 | ISO 9001 | Laboratoriumplanning | Laboratoriumstoel
Tot nog toe waren kleine bedrijven ontslagen van de verplichting een risicomanagementsysteem bij te houden - dat gaat nu veranderen. Nu geldt de eis om een risicomanagementsysteem op te zetten voor alle Kwaliteitscontrole-/testlaboratoria die volgens ISO 17025 gecertificeerd zijn . Daardoor moet ook worden voldaan aan de eisen van ISO 9001.

Lees artikel
02.01.2018

Met designtalent op weg naar succes

Design Laboratoriumstoel | Materiaal | Duurzaamheid | Green Design
In het laboratorium gaat het vooral om maximale functionaliteit. En toch speelt goed design ook een wezenlijke rol - vooral als het is gebaseerd op duurzaamheid. Een aspect dat niet alleen maatschappelijk, maar ook zakelijk zeer relevant is.

Lees artikel
23.11.2017

Laboratorium 4.0 - slim naar de toekomst

Laboratorium 4.0 | laboratoriumstoel | digitalisering | smartlab
Weg van analoge processen en op naar de digitalisering: Onze arbeidswereld verandert. Dat geldt ook voor laboratoriuminstallaties. Vooral op groei georiënteerde laboratoria trachten hun structuren te optimaliseren en moderniseren, om flexibeler en efficiënter te kunnen werken. Daarvoor is een moderne uitrusting nodig - het smartlab komt eraan.

Lees artikel
13.09.2017

Desinfectiemiddelen voor het reinigen van laboratoriumstoelen

Desinfectiemiddelen laboratoriumstoel | laboratoriumstoel reiniging
Alleen schoon is niet voldoende - in laboratoria moet te allen tijde een compromisloze hygiëne heersen. Dat geldt voor alle soorten laboratoria, van farma tot chemie en van biotech tot de zorg. Want zelfs de allerkleinste onzuiverheden kunnen resultaten beïnvloeden, vervalsen of geheel teniet doen. Om micro-organismen te vernietigen of te inactiveren worden uiteenlopende desinfectiemiddelen gebruikt.

Lees artikel
12.09.2017

Bimos aanwezig op Labtechnology 2017

bimos, laboratory
Het congres en de vakbeurs voor de professional die graag op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in en rond het lab.

Een uitgebreid (wetenschappelijk) congresprogramma met ruim 50 sprekers zorgt ervoor dat je volledig bijgepraat wordt over nieuw onderzoek.

Lees artikel
11.09.2017

Design in het lab: De eisen aan een laboratoriumstoel

Design-lab | laboratoriumstoel
Wanneer is een ontwerp geslaagd? Er is bijna geen andere vraag waarover zoveel te zeggen is. Als het om aansprekende vormgeving gaat, zijn er simpelweg teveel verschillende smaken en voorkeuren. Dat een uitstekende designkwaliteit op de werkplek veel voordelen met zich meebrengt, kan echter niemand ontkennen. Een goed voorbeeld daarvan is de laboratoriumstoel.

Lees artikel
06.09.2017

Een kwestie van verantwoordelijkheid - laboratoria in de gezondheidszorg

Gezondheidszorg | laboratoriumstoel
Men bezoekt een ziekenhuis natuurlijk om weer gezond te worden. Het tegendeel kan echter ook waar zijn: infecties door ziekenhuisbacteriën steken steeds opnieuw de kop op, ook in Nederlandse klinieken. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er per jaar duizenden van deze zogenaamde 'zorginfecties'. Zo'n tien procent daarvan wordt veroorzaakt door multiresistente bacteriën, waaronder de beruchte MRSA-bacterie (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus). Een MRSA-infectie is echter niet altijd te behandelen.

Lees artikel
04.09.2017

Staand werk in het laboratorium gemakkelijker maken - met stahulpen

Staand werk laboratorium | stahulpen laboratorium
Ongeacht het exacte vakgebied: labwerk is vaak staand werk. Processen in een laboratorium zijn zelden statisch. Men werkt vaak aan verschillende stations en regelmatig aan meerdere tegelijk. Een laboratoriummedewerker moet zich flexibel kunnen bewegen. Snel opstaan mag net zo min een probleem zijn als geconcentreerde, fijnmotorische handelingen. In het lab wordt aan veel stations ook steeds langer staand gewerkt. Langdurig staand werk is echter belastend voor het menselijk lichaam.

Lees artikel
03.09.2017

Over smartlabs en de laboratoriumstoel 4.0

Smartlab | laboratoriumstoel
Het werkblad staat vol, notities en papierwerk liggen binnen handbereik, de apparatuur voor de volgende proeven staat opgesteld - en dan blijkt uitgerekend het apparaat dat je daarvoor ook nog nodig hebt op een andere afdeling te staan. Inflexibel gereedschap, weinig plaats en een verouderde inrichting zijn in veel laboratoria aan de orde van de dag.

Lees artikel
01.09.2017

ESD in het lab - ladingen beïnvloeden het laboratoriumwerk

Laboratoriumstoel | ESD
Hygiëne is een noodzakelijke voorwaarde en het hoogste gebod in het lab en binnen elke afdeling daarvan. Of het nu gaat om farma, biotech, chemie, gezondheidszorg of medische technologie, een schone werkomgeving is een onontbeerlijke voorwaarde. Want nergens anders hebben verontreinigingen zo'n enorme invloed op de resultaten van de werkzaamheden als in het lab. Daarbij is niet alleen verontreiniging door stof en vuil van belang, maar ook de kleinste, niet-zichtbare onzuiverheden. Een niet te verwaarlozen factor op het gebied van laboratoriumhygiëne is het aspect van elektrostatische lading. Die kan ervoor zorgen dat laboratoriumresultaten massaal worden beïnvloed. Maar wat heeft het thema ESD te maken met een laboratoriumstoel?

Lees artikel
24.07.2017

Minder risico's in het laboratorium

risico's | laboratoriumwerk
Een doorslaggevende basis voor een succesvol en veilig werken in het laboratorium zijn goedlopende communicatieprocessen. Deze dienen weloverwogen te worden ontwikkeld door de verantwoordelijke personen - denk daarbij aan de bedrijfsleiding of het hoofd van de afdeling - en dienen zo te worden geformuleerd dat deze begrijpelijk zijn voor alle medewerkers. Daarbij is het natuurlijk zinvol, om de ervaringen en behoeften van het personeel daarin te verwerken en om niet te werk te gaan volgens een star top-downprincipe. Alleen als een proces wordt begrepen, zal dit ook door alle medewerkers worden ondersteund en in de praktijk worden gebracht. Het is dus even belangrijk om de acceptatie met betrekking tot het onderwerp, alsook het onderlinge begrip te ontwikkelen en te bevorderen. Wie bijvoorbeeld op zijn werkplek in het laboratorium werkzaamheden uitvoert, die risico's voor zichtzelf en voor zijn omgeving opleveren, moet in elk geval de collega's van de omliggende werkplekken vooraf daarvan op de hoogte brengen. Want elke medewerker is ook te allen tijde medeverantwoordelijk voor de veiligheid van alle anderen.

Lees artikel
24.07.2017

Het 5S-principe in het laboratorium

5S-principe | laboratoriumstoel
Orde komt op de eerste plaats - niet in de laatste plaats in het laboratorium. Om werkprocessen efficiënt en foutloos vorm te geven, alsook kwalitatief onberispelijke resultaten te waarborgen, loont het de moeite om een kijkje in Azië te nemen - en wel naar het 5S-principe. Dit concept is inmiddels zeer geliefd in veel laboratoria, productielocaties en kantoren over de gehele wereld. Daarbij gaat het om een organisatieprincipe voor werkruimten dat afkomstig is uit Japan – om precies te zijn van autofabrikant Toyota. Het doel van dit principe is om de productiviteit, kwaliteit en veiligheid op het werk te verhogen.
De basis daarvoor vormt de consequente en systematische doorvoering van ordening en hygiëne op de werkplek - en dat tot in het kleinste detail. Dit leidt tot meer overzichtelijke werkruimten en bespaart u bijvoorbeeld onnodige zoektijden naar werkmaterialen. Bij 5S-principe worden de belangrijkste aspecten van de organisatie van een werkruimte samengevat in concrete werkwijzen:

Lees artikel
23.07.2017

Arboregelgeving voor het laboratorium

arboregelgeving | laboratoriumstoel
Voor elke werkgever vormt de arbowetgeving - ongeacht de bedrijfstak - een zeer complex maar ook belangrijk thema. Want de wettelijke voorschriften op dit gebied zijn gericht op het hoogste goed: de veiligheid en gezondheid van medewerkers. In principe zijn deze regelingen van toepassing op alle activiteiten van werknemers omdat het laboratorium een werkruimte is die zeer specifieke eisen stelt aan de veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot hun gezondheid. Enerzijds wordt in veel laboratoria gewerkt met brandgevaarlijke, etsende of anderszins schadelijke stoffen die acuut gevaar opleveren. Anderzijds spelen de gevolgen van laboratoriumspecifieke werkprocessen een niet te onderschatten rol bij de gezondheid van de medewerkers.

Lees artikel
22.07.2017

De optimale laboratoriumstoel voor gentechnologie

gentechnologie | laboratoriumstoel
De polymeraseketenreactie, afgekort PCR, vormt de basis voor de medische diagnostiek. Daarbij wordt DNA binnen zeer korte tijd in een groot aantal verdubbelingsstappen exponentieel vermenigvuldigd. In principe bestaat PCR uit een zich voortdurend herhalende kringloop, die uit drie reactiestappen bestaat. Zo complex als de biologische processen in de gentechnologie zijn vormgegeven, zo eenvoudig is het antwoord op de vraag naar de eisen waaraan een geschikt laboratorium - en daarmee een laboratoriumstoel - moet voldoen.

Lees artikel
18.07.2017

Het budget is van invloed op het onderzoek

budget | laboratoriumstoel
Of het nu om het onderwijs, de gezondheidszorg of wetenschappelijk onderzoek gaat - overheidsinstellingen beschikken over veel laboratoria die onderzoek doen op de meest uiteenlopende vakgebieden. Al deze onderzoeksgebieden hebben echter een ding gemeen: bij de inrichting opereren de overheidsinstellingen op een budgettair gevoelig gebied en worden bijna altijd gedwongen om te besparen waar mogelijk. Desondanks zijn ook instellingen met een gering budget zich ervan bewust, dat alleen goed ingerichte laboratoria voldoen aan de randvoorwaarden voor een optimaal onderzoeks-, test- en onderwijsklimaat. Het belang van kwaliteit kan zeer goed worden uitgelegd aan de hand van een laboratoriumstoel - dit toont tevens aan, dat er ook betaalbare oplossingen zijn om zonder problemen aan de eisen te voldoen. Maar wat zijn dan precies de eisen waaraan een moderne laboratoriumstoel in de overheidssector tegenwoordig moet voldoen?

Lees artikel
17.07.2017

Hoe laboratoriumstoelen bijdragen aan internationalisering

internationalisering | laboratoriumstoelen
Een laboratorium is een ideeënwerkplaats. Nergens ontstaan zoveel trends, innovaties en ideeën als daar - en dat gebeurt over de gehele wereld. Het moderne laboratorium is bij uitstek de werkomgeving van de toekomst, want zeer geavanceerd en daarom ideaal gepositioneerd voor internationalisering. Dat is dan ook precies de wijze waarop een laboratoriuminrichting zich moet presenteren. De inrichting moet technisch baanbrekend, uitstekend vormgegeven en internationaal inzichtelijk zijn.

Lees artikel
13.07.2017

Een goede laboratoriumplanning is alles

laboratoriumplanning | laboratoriumstoel
Bij het plannen van een laboratorium worden exploitanten voor diverse grote uitdagingen gesteld. Of het nu om medische technologie, gentechnologie of een farmaceutisch laboratorium gaat: één ding is zeker. De benodigde technische apparatuur om topresultaten te bereiken is vooral duur. Daar komt nog bij, dat op de arbeidsmarkt niet alleen hevig wordt geconcurreerd om hooggekwalificeerd personeel, maar dat ondernemingen en overheidsinstellingen met laboratoria diepe zakken moeten hebben om zich goed opgeleide medewerkers te kunnen veroorloven. Daarom is het des te belangrijker om bij de planning van laboratoria nauwkeurig de specifieke behoefte te bepalen en de gekozen inrichtingsoplossing daar perfect op af te stemmen. Want niet alleen in de overheidssector gaan laboratoria vaak gebukt onder een verhoogde budgettaire druk. Ook exploitanten van laboratoria in de private sector moeten er in het kader van een consequent toegepaste "lean"-benadering op letten, dat alle genomen maatregelen een optimaal effect sorteren - het liefst meteen en blijvend.

Lees artikel
03.07.2017

De laboratoriummarkt als aanjager van de omzet

laboratoriummarkt | laboratoriumstoelen
Modern, internationaal en zeer dynamisch - het is niet overdreven om de moderne laboratoriummarkt te omschrijven als "de polsslag van de economie". Er zijn maar weinig andere sectoren die zo intensief groeien. Veel ondernemingen en overheidsinstellingen hebben deze ontwikkeling al lang onderkend en investeren in toekomststructuren: ze willen zich ook op de lange termijn en zo breed mogelijk actief zijn in de onderzoeks-, ontwikkelings- en onderwijssector. Deze trend biedt ook dealers van stoelen perspectieven op nieuwe markten.

Lees artikel
02.07.2017

Ergonomie van de laboratoriumstoel

ergonomie | laboratoriumstoel
Het laboratorium is de werkomgeving van de toekomst. Geen andere sector groeit zo snel, in geen andere werkomgeving is er zoveel innovatie. Veel laboratoriumexploitanten wijden zich inmiddels aan een volgend reëel toekomstthema en richten zich bij de inrichting van werkplekken en het selecteren van de laboratoriumstoelen op ergonomie. Op deze wijze beschermen ze de gezondheid van waardevolle vakmensen en verhogen ze de productiviteit doordat vroegtijdige vermoeidheid wordt voorkomen. Bovendien voorkomt het ziekteverzuim wegens een slechte zithouding.

Lees artikel
01.07.2017

Een goed ontwerp draagt bij aan de kwaliteit van de werkplek in het laboratorium

kwaliteit van werkruimte | laboratoriumstoel
Schoon, steriel en uiterst functioneel - het laboratorium behoort niet bepaald tot de werkruimten die je direct associeert met een uitstekend ontwerp. Verre van dat! Want laboratoria zijn niet alleen in technisch opzicht hypermoderne plaatsen. Steeds meer exploitanten van laboratoria investeren inmiddels ook in een qua vormgeving aansprekende laboratoriuminrichting om de kwaliteit van de werkruimte te verhogen. Want zo kunt u medewerkers motiveren om betere resultaten te leveren en kunt u gemakkelijker vakmensen aantrekken.

Lees artikel
01.07.2017

Laboratoriumstoelen en hygiëne

laboratoriumstoel | hygiëne
Een ding is zeker: De belangrijkste voorwaarde voor het werk in laboratoria is hygiëne. Dat geldt niet alleen voor cleanrooms - maar ook voor biotechnologie, chemie, de gezondheidszorg en medische technologie. Bovendien moet de uitrusting van laboratoria aan voorwaarden voldoen, die niet vergelijkbaar zijn met de eisen in enige andere branche. Want op bijna geen enkel ander werkgebied kunnen verontreinigingen een zo grote invloed op de werkresultaten hebben. Besmettingen moeten dus koste wat kost worden vermeden. Het ontwerpen van de perfecte laboratoriumstoel heeft derhalve altijd tot doel om optimale hygiënische omstandigheden te creëren. Maar wat zijn nu precies de typische kenmerken van een hygiënisch design?

Lees artikel