Het laboratorium-magazine


In de nieuwe Bimos Labspace vindt u interessante informatie over verschillende onderwerpen rondom het laboratorium. Met de praktische filterfunctie selecteert u snel en gemakkelijk de onderwerpen die u leuk vindt.
23.07.2017

Arboregelgeving voor het laboratorium


arboregelgeving | laboratoriumstoel

Wat geschikte laboratoriumstoelen kunnen betekenen voor de gezondheid van de medewerkersVoor elke werkgever vormt de arbowetgeving - ongeacht de bedrijfstak - een zeer complex maar ook belangrijk thema. Want de wettelijke voorschriften op dit gebied zijn gericht op het hoogste goed: de veiligheid en gezondheid van medewerkers. In principe zijn deze regelingen van toepassing op alle activiteiten van werknemers omdat het laboratorium een werkruimte is die zeer specifieke eisen stelt aan de veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot hun gezondheid. Enerzijds wordt in veel laboratoria gewerkt met brandgevaarlijke, etsende of anderszins schadelijke stoffen die acuut gevaar opleveren. Anderzijds spelen de gevolgen van laboratoriumspecifieke werkprocessen een niet te onderschatten rol bij de gezondheid van de medewerkers.Arboregelgeving betekent verantwoordelijkheid - juist in het laboratorium

In principe geldt, dat elke persoon die zich in het laboratorium bevindt, altijd verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle andere aanwezigen. Elke medewerker is verplicht om te handelen vanuit zijn mogelijkheden, vakkennis en de met zijn rol samenhangende verplichtingen. De werkgever is echter de hoofdverantwoordelijke voor alle belangrijke beslissingen van zakelijke, organisatorische en persoonsgerelateerde aard op het gebied van arborichtlijnen. Bij een eenmanszaak is dat de eigenaar, bij een bv en bij een hogeschool de directie van de instelling - alsook de voorzitter van de raad van bestuur, rector of bestuurder. U moet ervoor zorgen, dat eventuele gevaren worden gesignaleerd en vakkundig worden beoordeeld. Deze beoordeling kan desgewenst ook door de daartoe bevoegde instanties worden begeleid of uitgevoerd.Occupational health and safety needs to be lived day to day

Arborichtlijnen bestaan uit uitgebreide, zeer gedetailleerde voorschriften. Voor veel laboratoriumexploitanten is het een echte uitdaging om daarbij het overzicht te behouden. Een van de centrale basisprincipes voor een effectief arbobeleid is een op de mens gerichte vormgeving van het werk. Het werk moet altijd worden afgestemd op de menselijke behoeften van de medewerkers. Dat betreft niet in de laatste plaats de inrichting van de afzonderlijke werkplekken. Wie zich bijvoorbeeld bij de aanschaf van een laboratoriumstoel, laboratoriumkruk of laboratoriumstahulp grondige verdiept in de fabrikant, verbetert niet alleen de werkresultaten op basis van optimale hygiënische omstandigheden. Een hoogwaardige inrichting betekent ook een investering in de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en een goed arbobeleid werpt op termijn altijd vruchten af.Toepassing van arborichtlijnen in laboratoria

Een laboratoriumstoel kan op uiteenlopende manieren bijdragen aan de bescherming van de medewerker. Bijvoorbeeld door de toepassing van brandveilige materialen en door het niet toepassen van schadelijke stoffen. Maar ook een permanente, statische zithouding is spreekwoordelijk gif voor het lichaam. Daarom moet een stoel in het laboratorium ook voldoen aan speciale ergonomische eisen. De stoel moet bewegingsvrijheid bieden en functies hebben die het lichaam zoveel mogelijk ontlasten, bijvoorbeeld bij de voorovergebogen houding die zo kenmerkend is voor laboratoriumwerkzaamheden. Zo kunt u schade, zoals doorbloedingsstoringen, voorkomen.Wilt u uw bij de inrichting van uw laboratorium invulling geven aan een effectief arbobeleid? Meer informatie over de laboratoriumstoelen van Bimos vindt u op.
  0
  0         


terug naar het overzicht PDF print