Privacy beleid



Het gebruik van onze website is over het algemeen zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens mogelijk. Indien op onze pagina's om persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) wordt verzocht, vindt het verstrekken hiervan, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens worden zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen u erop dat er zich bij de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidslekken kunnen voordoen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Contactgegevens die in het kader van de verplichte gegevens uit het colofon gepubliceerd werden, mogen nadrukkelijk niet worden gebruikt door derden voor het toesturen van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De aanbieder van de pagina's behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen wanneer ongewenste reclame, bijv. via spam, wordt toegestuurd.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-button)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Like-button" op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u een bezoek brengt aan onze pagina's, wordt via de plug-in een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt hierdoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Wanneer u op de Facebook "Like-button" klikt terwijl u bij uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's op uw Facebook-profiel verlinken. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-account toewijzen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Overige informatie hierover vindt u in het gegevensbeleid van Facebook onder http://nl-nl.facebook.com/policy.php

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-account, dient u zich uit te loggen uit uw Facebook-account.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.(„Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website door u kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten. Wanneer het anonimiseren van IP-adressen op deze website werd geactiveerd, wordt uw IP-adres echter afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die dit verdrag hebben ondertekend.

Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar afgekort. Google gebruikt in opdracht van de aanbieder van deze website deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de aanbieder van de website andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser-software aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet toegang hebt tot alle functies van deze website. U kunt daarnaast het opnemen van gegevens (die door cookies zijn gegenereerd en die het gebruik van de website betreffen, incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens verhinderen door de onder de volgende link aangeboden browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of klikt u op de volgende link: Google Analytics deactiveren.

Informatie verstrekken, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde recht op informatie over de opgeslagen gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. U hebt er tevens recht op dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Bij vragen over het bovenstaande of bij vragen over het thema persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de eigenaar van de website via het adres dat vermeld is in het colofon.

Gebruik van Facebook Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. ("Facebook"). Deze functie dient ertoe om interessegerelateerde reclameadvertenties ("Facebook-Ads") te presenteren aan bezoekers van deze webpagina in het kader van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook. Hiertoe is op deze website de remarketingtag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek van de webpagina een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Nadere informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Facebook alsmede over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacygids van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy/. Als alternatief kunt u de remarketingfunctie "Custom Audiences" onder https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deactiveren. Hiertoe moet u bij Facebook aangemeld zijn.