Het laboratorium-magazine


In de nieuwe Bimos Labspace vindt u interessante informatie over verschillende onderwerpen rondom het laboratorium. Met de praktische filterfunctie selecteert u snel en gemakkelijk de onderwerpen die u leuk vindt.
09.01.2018

Risicomanagement in laboratoria


Risicomanagement | Laboratorium | ISO 17025 | ISO 9001 | Laboratoriumplanning | Laboratoriumstoel

Zo wordt er met de nieuwe certificeringseis omgegaanTot nog toe waren kleine bedrijven ontslagen van de verplichting een risicomanagementsysteem bij te houden - dat gaat nu veranderen. Nu geldt de eis om een risicomanagementsysteem op te zetten voor alle Kwaliteitscontrole-/testlaboratoria die volgens ISO 17025 gecertificeerd zijn . Daardoor moet ook worden voldaan aan de eisen van ISO 9001.Nieuwe regels - Wat moet een risicomanagementsysteem kunnen?

Een risicomanagementsysteem in laboratoria moet ervoor zorgen dat bedrijven op tijd bestaansbedreigende risico's herkennen en daarop kunnen reageren. Zo kunnen risico's worden getransformeerd tot kansen die moeten worden uitgebuit om het bedrijf met succes te laten voortbestaan. De meest recente versie van de ISO-norm vereist expliciet een evaluatie en beoordeling van deze aspecten alsmede een systeemintegratie. Tot nu toe werden alleen "preventieve maatregelen" vereist. Nieuw is nu ook de eis dat het laboratorium "maatregelen plant en implementeert waarmee risico's en kansen kunnen worden ingeschat".Risicomanagement in laboratoria - De weg naar een goed systeem

Bij een succesvol risicomanagementsysteem moet het risicobewustzijn op alle bedrijfsniveaus aanwezig zijn. Na de identificatie van de risico's worden ze beoordeeld. Daarna worden het stuurmechanisme en de toekomstige controle bepaald. Via de SWOT-analyse (Strengths (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen)) kan een risicomanagementsysteem in de bedrijfsstrategie worden opgenomen.

Goed risicomanagement kenmerkt zich door een continue controle en sturing - het is een continu verbeteringsproces.

Het opzetten van een complex, omvangrijk risicomanagementsysteem is voor kleinere laboratoria te veel werk, niet vereist en vaak ook niet nodig. Het is echter nuttig om de afzonderlijke stappen van het proces voor het opzetten van een risicomanagementsysteem te begrijpen. Op deze manier kan beter worden ingeschat wat in het eigen laboratorium realiseerbaar is en van welke stappen in het proces gefundeerd kan worden afgezien.Risico's worden kansen - met de juiste laboratoriuminrichting

Of het nu om kleine of grote bedrijven gaat, er is een punt waarop hier het gemakkelijkst kan worden ingehaakt: de laboratoriuminrichting, want deze kan veel risicohaarden van tevoren uitschakelen en heeft daardoor een preventieve werking. Bijvoorbeeld door een hoge mate van reinigingsvriendelijkheid en het gebruik van brandveilige, ESD-conforme materialen en door de absolute afwezigheid van schadelijke stoffen.

Wilt u meer te weten komen over de laboratoriuminrichting die een optimale basis voor een geschikt risicomanagementsysteem vormt? Hier vindt u meer informatie over de laboratoriumstoelen van Bimos.  0
  0         


terug naar het overzicht PDF print