Moderne werkmodellen in de productie

Hoe u de efficiency vergroot en de motivatie van uw medewerkers bevordert

Vanwege de toenemende concurrentie-, prijs- en prestatiedruk en de flexibelere inrichting van de werkzaamheden nemen in de huidige tijd de eisen aan de kwaliteit van de medewerkers en aan hun motivatie, betrokkenheid en welzijn toe. Een gebrekkige motivatie onder medewerkers kost de economie jaarlijks miljarden. Motivatie van medewerkers is tegenwoordig geen pure stijlvraag meer maar in elk bedrijf met een verantwoord personeelsbeleid een must. Elke medewerker moet gemotiveerd zijn om zijn gevoel van eigenwaarde te versterken en zijn prestaties, kwaliteit en inzet te verbeteren.

De bedrijfseconomie kent meerdere studies, benaderingen en werkmodellen waarin beschreven wordt hoe een ondernemer vandaag de dag zijn medewerkers motiveren, ondersteunen en tot betere prestaties leiden kan. Hierbij is het belangrijk dat de motivatie geen kort leven beschoren is. Bonussen en incentives bieden slechts tijdelijk garantie op succes. Motivatie in de vorm van een pluim, erkenning en respect mag sowieso in geen enkel bedrijf ontbreken.

Alleen langdurige en consequente motivatie kan doeltreffend zijn. Vooral als het doel is de loyaliteit, de moraal en daarmee ook de inzet van de medewerker door een duidelijk personeelsbeleid en een eerlijke bedrijfscultuur te vergroten.

Wij willen hier als voorbeeld drie modellen bespreken waarmee de motivatie en efficiency van medewerkers duurzaam toenemen. Hierdoor wordt niet alleen het potentieel van de medewerkers beter benut maar kan tegelijkertijd ook de winst stijgen. En dat niet alleen op de korte maar ook op de lange termijn.Job enlargementBij job enlargement wordt het takenpakket van een medewerker uitgebreid. Dat betekent dat het aantal taken toeneemt. Er worden dus extra werkzaamheden op hetzelfde functieniveau toegevoegd die tot dan toe door iemand anders ervoor of erna gedaan werden. Het wordt daarom ook wel horizontale uitbreiding genoemd. Het doel van job enlargement is om door een veranderde belasting ontspanning of afwisseling mogelijk te maken, eentonigheid tegen te gaan en zo zonder onderbreking van de werkzaamheden door pauzes door te kunnen werken.Job enrichmentBij job enrichment gaat het om de kwalitatieve verrijking van een functie. Hierbij worden de beslissingsruimte en invloedssfeer uitgebreid met plannings-, voorbereidings-, uitvoerings- en controletaken. Er vindt dus een uitbreiding plaats met taken op een hoger functieniveau. Het wordt daarom ook wel verticale uitbreiding genoemd. Het doel van job enrichment is om de functie van de medewerker verantwoordelijker en interessanter te maken en daardoor zijn tevredenheid en motivatie te vergroten.Job rotationBij job rotation wisselen medewerkers binnen een bedrijfseenheid periodiek van functie. De tussenpozen en cycli kunnen van korte duur zijn maar bijvoorbeeld ook een maandelijks ritme hebben. Daarbij kunnen de wisselingen naar gelang de duur van de cyclus lokaal op een afdeling plaatsvinden maar ook functies op andere afdelingen of zelfs op andere locaties betreffen.

Job rotation is vooral geschikt voor productiebedrijven. Hiermee kunnen namelijk vanwege de gelijkgetrokken belasting als gevolg van de functiewisselingen de motivatie en daarmee de efficiency van het personeel vergroot worden, maar ook onderbreking van werkzaamheden vermeden worden. Hier volgt een voorbeeld. Bij visuele controles van productieprocessen met transportbanden blijkt uit ervaring dat de concentratie na twintig minuten afneemt, waardoor een pauze noodzakelijk is. De uitvoering van een andere taak kan rustpauzes voorkomen die zonder wisseling wel nodig waren geweest.

Vanwege de verschillende medewerkers op één werkplek vereist job rotation een werkstoel die aangepast kan worden. Job enlargement en job enrichment zorgen ervoor dat verscheidene nieuwe, andersoortige werkzaamheden door een en dezelfde medewerker uitgevoerd worden. Dit stelt nieuwe eisen aan de werkplek. Hierdoor moeten bijvoorbeeld de zittingen van een werkstoel indien nodig makkelijk vervangen kunnen worden vanwege de uiteenlopende werkzaamheden. Een stoel die perfect op de werkomstandigheden afgestemd is, staat garant voor het welzijn van de medewerkers. Reorganisatie van de bedrijfsactiviteiten heeft dus ook invloed op de bedrijfsinrichting. Een goede, flexibele werkstoel is een teken van waardering dat de motivatie van de medewerkers stimuleert. Een optimale inrichting van de werkplek heeft grote invloed op de motivatie en daarmee ook op de productiviteit van de medewerkers.

Eén ding hebben alle motiverende maatregelen gemeen: ze zorgen voor een gelijke belasting, een toename van de kwaliteit en efficiency en een grotere betrokkenheid bij het werk, de doelstellingen en het bedrijf an sich. Unternehmen.

  1
  0         


terug naar het overzicht PDF print