Arbeitsstühle in der Industrie

Werkstoelen in de industrie - Kenmerken van de perfecte industriestoel

Er is vraag naar moderne industriële werkplekken in praktisch alle sectoren. Goed uitgeruste werkplekken zorgen niet alleen voor een efficiënte uitvoering van werkzaamheden, maar ze bevorderen ook de gezondheid en het welzijn van werknemers. Het bijzondere aan industriële werkplekken is hun variabiliteit, veel werkzaamheden worden staand uitgevoerd, andere werkzaamheden daarentegen zittend - een combinatie van beide is ook mogelijk. Er wordt tegenwoordig verondersteld dat langdurig zitten op niet-ergonomische industriestoelen snel tot een verkeerde lichaamshouding en productieverlies leidt (zie BGIA-Report 5/2008).

Ook het uitsluitend staand uitvoeren van werkzaamheden krijgt van het personeel van industriële ondernemingen weinig bijval. Door de aanschaf van geschikte industriekrukken of stahulpen houden ondernemingen rekening met deze wensen. Omdat in veel bedrijven in ploegendienst wordt gewerkt, worden werkplekken ook door veel verschillende medewerkers gebruikt. Een ergonomische stoel kan altijd perfect op de lichaamslengte worden afgesteld. Pijnlijke verkrampingen door een verkeerde zithouding behoren tot het verleden en wie zich op de werkplek lekker voelt, is doorgaans ook productiever.


De inhoud van dit artikel 1. Milieunormen bij de productie
 2. Ergonomische industriestoel is eerste keuze
 3. Industriekrukken voor een geheel nieuwe zitervaring
 4. Speciale industriestoelen bij de hightech-productie
 5. Industriestoelen in de productiestraat
 6. Een industriestoel in de cleanroom - Wat is er nodig?
 7. Industriestoelen in het laboratorium
 8. Staand werk versus industriestoel - De beste oplossing
 9. Toepassingsvoorbeelden voor industriële oplossingen
 10. 5 tips voor een (nog) betere lichaamshoudingMilieunormen bij de productieVeel fabrikanten van industriestoelen produceren volgens de DIN ISO 14001-norm, die certificeert dat een onderneming rekening houdt met milieubelangen bij de productie en bij de algemene vormgeving van de onderneming. Bovendien zijn veel industriestoelen van materialen vervaardigd die na hun gebruik van soms tientallen jaren praktisch volledig kunnen worden gerecycled.Ergonomische industriestoel is eerste keuze

Beispiel – Industriestühle in der Produktion Beispiel – Industriestühle in der Produktion Beispiel – Industriestühle in der Produktion


Bij overwegend zittend uitgevoerde werkzaamheden wordt snel een verkeerde houding aangenomen. Als deze verkeerde houding niet gecorrigeerd of gedurende een langere periode aangenomen wordt, dan leidt dit bijna altijd tot diverse klachten. Typische voorbeelden zijn rug- en nekpijn, spanningshoofdpijn of in het ergste geval een hernia. Een werkstoel voor de industrie moet dan ook snel ergonomisch versteld kunnen worden, zodat elke medewerker effectief een bijdrage aan zijn gezondheid kan leveren.

Industriële ondernemingen die bereid zijn in dergelijke werkstoelen voor de industrie te investeren, investeren daarmee niet alleen in het welzijn van hun medewerkers, maar ook in de handhaving of zelfs verhoging van de productie-efficiëntie. Een ergonomische stoel is echter ook praktisch, omdat werkplekken bij het werken in ploegen vaak door diverse collega's na elkaar worden gebruikt. Omdat lichaamslengte, gewicht en andere kenmerken meestal verschillend zijn, is een industriestoel met ergonomische instelmogelijkheden al bijna een vanzelfsprekendheid.

Typische kwaliteitskenmerken van een werkstoel voor de industrie en de detailhandel zijn de eenvoudige hoogteverstelling door middel van gasveren, de aanpassing van armleuningen aan de individuele armleuning van de gebruiker. Op verzoek moet de rugleuning ook zodanig uitgevoerd kunnen worden dat deze de bewegingen van de werknemer volgt, een goede lichaamshouding ondersteunt en met name voorzien is van robuuste en gemakkelijk te reinigen oppervlakken.Industriekrukken voor een geheel nieuwe zitervaringAnders dan een industriestoel biedt een industriekruk een wezenlijk grotere bewegingsvrijheid. In veel bedrijven worden ook stakrukken beschikbaar gesteld zodat de werknemers zelf kunnen kiezen of ze staand of zittend hun werkzaamheden willen verrichten. Een simpele positieverandering kan ook snel worden uitgevoerd. Net als ergonomische stoelen en industriestoelen zijn industriekrukken natuurlijk ook in hoogte verstelbaar en van robuuste materialen vervaardigd. Indien industriekrukken slechts tijdelijk nodig zijn, dan kunnen ze na gebruik probleemloos worden opgeborgen, wat bijvoorbeeld ook bijdraagt aan een efficiëntere reiniging van de werkruimten.
Speciale industriestoelen bij de hightech-productieIn speciale werkruimten, bijvoorbeeld in de chip- en halfgeleiderindustrie, moet erop worden toegezien dat de gebruikte industriestoel geschikt is voor elektrostatische ontlading (ESD). ESD is de Engelse afkorting voor elektrostatische ontlading en is nodig wanneer energie mogelijk tijdens werkzaamheden afgeleid moet worden zonder het arbeidsproces te verstoren. Net als de andere industriestoelen zijn ESD-stoelen eveneens ergonomisch en hoogwaardig uitgevoerd.
Beispiel – Industriestühle im ESD Bereich Beispiel – Industriestühle im ESD Bereich Beispiel – Industriestühle im ESD BereichIndustriestoelen in de productiestraatReeds voor het tijdperk van Henry Ford werden er in enkele bedrijven eerste voorlopers van de lopendebandproductie en de productiestraat geïntroduceerd. Het kleine maar fijne verschil in de Ford-fabrieken zorgde echter voor tamelijk veel verandering: Het waren niet langer de werknemers die beslisten wanneer een product volgens de voorschriften bewerkt moest worden, maar de geautomatiseerde productiestraat. Deze bepaalde ook indirect het werktempo dat de werknemers op basis van de eerdere en latere productiestappen moesten aanhouden. Gedreven door steeds betere productiviteitscijfers werd getracht de productiesnelheid steeds verder te verhogen - vaak ten koste van de werknemers.

In veel productiestraten wordt een groot deel van de werkzaamheden staand verricht. Industriestoelen spelen daar dus meestal een ondergeschikte rol. Ook hier zijn er oplossingen die een optimale vormgeving van de werkomgeving mogelijk maken. Zo kunnen industriestoelen ook als industriekrukken of stahulp zijn ontworpen en werknemers de mogelijkheid bieden om gedurende wachttijden of stationair draaien uit te rusten. Industriekrukken kunnen bijvoorbeeld naast de eigenlijke productieomgeving worden geplaatst, zodat ze naar behoefte kunnen worden gebruikt. Als werkzaamheden stilstaand worden uitgevoerd, kunnen werknemers zelf bepalen wanneer en of ze een kruk of industriële stahulp willen gebruiken.Een industriestoel in de cleanroom - Wat is er nodig?Industriestoelen voor cleanrooms voldoen in het gunstigste geval aan alle eisen op het gebied van ergonomische vormgeving en zijn bovendien comfortabel. Normale kantoorstoelen zouden echter niet in aanmerking komen, zodat industriestoelen voor cleanrooms zich door bepaalde constructies en materialen van normale kantoorstoelen onderscheiden. Een industriestoel met een open zitgedeelte zou bijvoorbeeld ongeschikt zijn, omdat reeds bij het zittengaan storende deeltjes aan de omgevingslucht zouden kunnen worden afgegeven. Industriestoelen moeten dan ook van speciale kunststof hoezen worden voorzien, die dit voorkomen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor krukken, stahulpen etc.

Ook is er vaak vraag naar industriestoelen die elektrostatische ontladingen verhinderen. Deze ontstaan in normale omgevingen gewoon door wrijving, maar kunnen in gevoelige sectoren, zoals de halfgeleiderindustrie, tot schade leiden. ESD-industriestoelen moeten daarom geaard worden, zodat optredende ladingen kunnen worden afgevoerd. De ESD-beveiliging wordt geoptimaliseerd door speciaal ontworpen vloeren, kledingstukken en oppervlakken.

EXCURSIE 'Cleanroom': In bepaalde sectoren zijn zo schoon mogelijke productieomgevingen vereist, omdat zelfs minuscule deeltjes, die in de omgevingslucht ronddwarrelen, schakelkringen zouden kunnen verstoren of kiemen en bacteriën kunnen verspreiden, die een schadelijke invloed op farmaceutische producten kunnen hebben. Dankzij luchtfiltering, toegangssluizen, hygiënemaatregelen en andere genormeerde processen wordt de reinheid van een dergelijke ruimte al naargelang de gestelde eis gewaarborgd en door middel van geëigende maatregelen bewaakt. In Duitsland zijn cleanrooms en hun inrichting met industriestoelen in de norm DIN EN ISO 14644 geregeld.Industriestoelen in het laboratorium

Beispiel – Industriestühle im Labor


In laboratoria gelden eveneens strenge hygiënevoorschriften, die echter niet zo strikt nageleefd hoeven te worden als in cleanrooms. Industriestoelen moeten hier dus eveneens ergonomisch verstelbaar en van gemakkelijk te reinigen en robuuste materialen vervaardigd zijn. Bovendien moeten ze zo mogelijk bij de overige laboratoriuminrichting passen.Staand werk versus industriestoel - De beste oplossing

Beispiel – Industriestühle für Steharbeit Beispiel – Industriestühle für Steharbeit Beispiel – Industriestühle für Steharbeit


Ondertussen werd in vele ondernemingen een consensus gevonden dat de vormgeving van de werkplek een aanzienlijke invloed heeft op de arbeidsprestaties, de productiviteit en het welzijn van de medewerkers. Een ideale vormgeving van de werkplek is echter niet altijd zo eenvoudig, want terwijl mogelijke oplossingsinitiatieven voor kantoorruimtes relatief simpel gerealiseerd kunnen worden, is dit met name in industriële sectoren of in de verkoopfase niet mogelijk. Ook spelen daar de individuele behoeften van de medewerkers een aanzienlijk grotere rol: Terwijl een medewerkster liever zittend werkzaamheden verricht, is een andere medewerker staand productiever. Als de arbeidsomgeving echter niet toestaat dat de werkzaamheden zittend worden uitgevoerd, bereiken traditionele industriestoelen snel hun grenzen. Hier zijn dan adequate oplossingen, zoals stahulpen of industriekrukken, nodig.Toepassingsvoorbeelden voor industriële oplossingenOf het nu om een kruk, stoel of stahulp gaat, theoretisch kan elke soort stoel in praktisch elke sector worden ingezet. In veel bedrijven gaat de trend duidelijk in de richting van in hoogte verstelbare werkbladen of uitsluitend stilstaand werken. Naast traditionele industriestoelen om te zitten worden er ook stahulpen ingezet, die dan kort ontspanning bieden. In ieder geval is een regelmatige verandering van lichaamshouding een van de beste manieren om klachten door een verkeerde lichaamshouding en de daaruit voorkomende ernstige aandoeningen effectief te vermijden. Als de aanschaf van nieuwe stoelen in de planning zit, kunnen ook diverse varianten worden aangeschaft. Het is raadzaam werknemers het recht te geven om mee te beslissen. Bijvoorbeeld door werknemers de gelegenheid te bieden om diverse modellen te testen.5 tips voor een (nog) betere lichaamshoudingMocht er al een ergonomische stoel of een industriekruk aanwezig zijn, dan kan in enkele stappen de lichaamshouding worden geoptimaliseerd:

 1. De zithoogte moet zodanig worden gekozen dat de armen onder een hoek van 90 graden op het werkvlak liggen en de benen de vloer raken.
 2. Bovendien kan een voetenplank worden aangebracht, met behulp waarvan extra variatiemogelijkheden met betrekking tot de lichaamshouding voorhanden zijn.
 3. De rugleuning dient in het optimale geval zodanig ingesteld te zijn, dat ze een rechte zitpositie ondersteunt. Goede industriestoelen zijn voorzien van rugleuningen die permanent de bewegingen van het bovenlichaam volgen.
 4. Bestaat de mogelijkheid om het werkbereik in hoogte te verstellen, dan dient daarvan gebruik te worden gemaakt. Met simpele maatregelen - bijvoorbeeld twee uur zittend en één uur staand werken - kunnen werknemers worden aangemoedigd om een andere lichaamshouding aan te nemen.
 5. Lichte gymnastiek- en strekoefeningen, bijvoorbeeld met een theraband, versterken het effect en bieden met name bij monotone werkzaamheden een korte afwisseling die een positieve invloed op de arbeidsmoraal heeft.  1
  0         


terug naar het overzicht PDF print