Het laboratorium-magazine


In de nieuwe Bimos Labspace vindt u interessante informatie over verschillende onderwerpen rondom het laboratorium. Met de praktische filterfunctie selecteert u snel en gemakkelijk de onderwerpen die u leuk vindt.
24.07.2017

Minder risico's in het laboratorium


risico's | laboratoriumwerk

Grotere veiligheid in het laboratorium met eenvoudige middelenBij het laboratoriumwerk ligt een groot aantal risico's op de loer - niet alleen voor de gezondheid van de medewerkers maar ook voor de kwaliteit van de werkresultaten. U kunt deze risico's echter minimaliseren door een aantal eenvoudige regels in acht te nemen.Goede communicatie is essentieel - juist bij laboratoriumwerkzaamheden

Een doorslaggevende basis voor een succesvol en veilig werken in het laboratorium zijn goedlopende communicatieprocessen. Deze dienen weloverwogen te worden ontwikkeld door de verantwoordelijke personen - denk daarbij aan de bedrijfsleiding of het hoofd van de afdeling - en dienen zo te worden geformuleerd dat deze begrijpelijk zijn voor alle medewerkers. Daarbij is het natuurlijk zinvol, om de ervaringen en behoeften van het personeel daarin te verwerken en om niet te werk te gaan volgens een star top-downprincipe. Alleen als een proces wordt begrepen, zal dit ook door alle medewerkers worden ondersteund en in de praktijk worden gebracht. Het is dus even belangrijk om de acceptatie met betrekking tot het onderwerp, alsook het onderlinge begrip te ontwikkelen en te bevorderen. Wie bijvoorbeeld op zijn werkplek in het laboratorium werkzaamheden uitvoert, die risico's voor zichtzelf en voor zijn omgeving opleveren, moet in elk geval de collega's van de omliggende werkplekken vooraf daarvan op de hoogte brengen. Want elke medewerker is ook te allen tijde medeverantwoordelijk voor de veiligheid van alle anderen.Structureren helpt bij het minimaliseren van risico's

In het laboratorium kunt u potentiële gevaren al beperken bij de planning van de randvoorwaarden. Werkplekken moeten altijd zo zijn ingericht, dat deze het veilig werken in het laboratorium van dag tot dag ondersteunen. In veel gevallen kan het nuttig zijn, om werkmiddelen in principe aan bepaalde gebieden toe te wijzen. In gentechlaboratoria is het wegens het verhoogde risico op besmetting bijvoorbeeld dringend noodzakelijk, dat werkmaterialen niet in een ander gebied terechtkomen. Ook laboratoriumstoelen kunnen daaraan een waardevolle bijdrage leveren. Door deze bijvoorbeeld met een markering eenduidig aan een bepaalde werkplek toe te wijzen, kunt u het risico op verwisseling minimaliseren. Zo kunt u ervan uitgaan, dat deze stoelen altijd alleen daar worden gebruikt, waar dat noodzakelijk is voor de veiligheid van laboratoriumwerkzaamheden.De eenvoudigste vorm van veiligheid in het laboratorium: houd het opgeruimd!

Zelfs de beste structuur komt het beste tot haar recht als deze ook in de praktijk wordt gebracht. Een grote uitdaging bij de dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium is het consequent in acht nemen van het reglement van orde voor het laboratorium. Dit kan inhouden, dat medewerkers omzichtig te werk moeten gaan om te voorkomen dat voorwerpen die besmettingsgevaar opleveren, het laboratorium inkomen, dat gevaarlijke stoffen worden opgeruimd zodra een proef is voltooid, of dat opgezette tijdelijke proeven ook meteen weer worden opgeruimd. Ook hier kunnen laboratoriumstoelen, laboratoriumstahulpen en laboratoriumkrukken wezenlijke factoren voor het vermijden van risico's worden. Want een compacte constructie bespaart niet alleen waardevolle ruimte, maar kan ook gemakkelijk worden opgeruimd. En de beste voorwaarde voor een effectief reglement van orde is de eenvoud waarmee dit wordt gerealiseerd - juist bij laboratoriumwerkzaamheden.Bent u op zoek naar stoelen, krukken en stahulpen voor een veilig laboratorium? Bekijk dan de collectie laboratoriumstoelen van Bimos op.
  1
  0         


terug naar het overzicht PDF print